SYSTEMISCHE COMMUNICATIE IN ONDERWIJS

‘Verandering is de enige constante factor binnen onderwijs’. Toch lijkt in scholen nog altijd veel hetzelfde gebleven. Veranderen vraagt samenwerking, vertrouwen in onszelf en durf om te kiezen. Bij IJsberg Inzicht geloven we in de kracht van verbinding. Verbinding met elkaar, met kinderen, met de samenleving. Verbinding met jezelf om van daaruit in het moment juist te handelen, ook in de ogen van de ander. In verbinding veranderen we ons onderwijs.

 

Systemisch Inzicht

In een klas, team of organisatie werk je binnen een 'systeem'. Onder een systeem verstaan we een groep mensen die ieder vanuit zijn of haar eigen ervaringen deelneemt en communiceert. Onze systemische werkvormen in onderwijs geven inzicht in welke bewuste en onbewuste processen er bij kinderen in een groep of collega's in het team spelen. Door verstoringen in het systeem van een klas kan hierin onrust ontstaan. Door bewust te worden van de dynamiek in een groep en de plaats die je als professional inneemt, kun je verstoringen opsporen. De inzichten en bewustwording van de eigen plek zorgen dat professionals beter afstemmen op de behoefte van zichzelf en anderen in klas of team

 

IJsberg Inzicht

Door gebruik van 'systemische communicatie' maken we in onze trainingen ‘onzichtbare lijnen’ tussen mensen zichtbaar. Om een beeld hierbij te schetsen gebruiken we de metafoor van de ijsberg. Boven het wateroppervlak zien we bewust en waarneembaar gedrag van jezelf en de andere groepsleden. Het deel van de ijsberg onder het water representeert gevoelens en intuïties die voor de ander onzichtbaar zijn én waarvan wij ons zelf ook vaak (nog) niet bewust zijn. Onder de waterlijn kunnen we terugvinden wie we in wezen zijn. Vanuit de onderste punt van de ijsberg stemmen we af op een ander, maken we beslissingen en ‘weten’ we hoe te handelen. Door een goede balans tussen bestaande kennis en heldere intuïtie biedt ons trainingsaanbod professionele kwaliteiten die passen bij veranderlijk onderwijs.

 

ONZE TRAININGEN


Leraar inzicht

Goede leraren creëren een positief klassenklimaat en spelen in op individuele behoeften van kinderen in de groep. Dat is een hele uitdaging waarbij je best ondersteuning kan gebruiken. De training ‘Leraar Inzicht’ verbetert afstemming op jezelf, het kind en je groep. Je staat meer ontspannen voor de klas, je hanteert ordeproblemen op effectieve wijze bent en je kunt snel de juiste beslissingen nemen. De training draagt tevens bij aan het voorkomen van Burn-outklachten.

Team inzicht

Veranderingen in onderwijs vragen om andere manieren waarop teams samenwerken. Teams die inspelen op veranderlijkheid zijn wendbaar en teamleden kunnen in onderlinge afstemming snel schakelen. Met elkaar bepaal je de focus en kom je tot gezamenlijke overeenstemming over datgene wat in jullie praktijk nodig is. De training ‘Team Inzicht' biedt leraren de mogelijkheid te ontdekken hoe zij als persoon en als professional bijdragen aan samenwerking en teamdoelstellingen. Onze training versterkt professionele verbindingen en stelt teamleden in staat om door te ontwikkelen tot een zelf-organiserend of zelfsturend team.

Leiderschap inzicht

Hedendaagse schoolorganisaties kennen een grote mate van complexiteit. Sterk leiderschap is in staat om in complexe omstandigheden overzicht te creëren en de juiste beslissing te nemen. In de training ‘Leiderschap Inzicht’ leer je snel en overtuigend keuzes te maken op basis van helder overzicht. De wijze waarop je contact maakt met jezelf en met anderen zijn van grote invloed op je succes als schoolleider.

 

Wil je meer weten?

 

Neem contact met ons op om verder te praten over het ontwikkelen van je professionele intuïtie. In een vrijblijvend kennismakingsgesprek verkennen we welke training bij IJsberg Inzicht voor jou of jouw organisatie passend is.

 

Graag tot ziens!

Je vraag of opmerking:
Vul de code in:*
Captcha